SLIPA & BEHANDLA TRÄGOLV

Vi har två leverantörer av produkter för slipning och behandling av trägolv: Duri och Bona. På deras respektive hemsidor kan du får mer information om vad de har att erbjuda och hur man går tillväga. Hos oss i butiken kan du hyra maskiner för att slipa ditt trägolv om du vill göra det på egen hand.

Under vår entreprenad har vi möjlighet att hjälpa dig med att slipa och behandla ditt befintliga trägolv. Kontakta oss för att få mer information.

Har man ett äkta trägolv kan möjligheten finnas att slipa om det och behandla det på nytt för att få en ny, vacker yta på golvet. För att slipa om golvet förutsätter det att det finns tillräckligt med slitskikt kvar av träet att slipa, den bedömningen kan behöva göras av en fackman eller erfaren golvslipare.

För att slipa ett trägolv behöver du en golvslipmaskin (se bilden), en kantslipmaskin, jordfelsbrytare och slippapper. Dessutom behövs det en parkettsickel, träkitt för lagning av eventuella skador i golvet samt dammsugare eftersom det trots uppsamlingspåsar blir dammigt när man slipar golvet. Rummet behöver vara tömt på möbler när slipning ska ske och även lösa inredningsdetaljer kan vara bra att flytta ut för att undgå att de blir dammiga.

Innan slipningen kan påbörjas behöver golvet ses över så att det inte finns några uppstickande spikar i det som kan skada slipvalsen i maskinen. Finns det spikar behöver de slås ned ca 3mm i golvet eller tas bort.

Slipning

Tillvägagångssätt när du ska slipa ett trägolv:

  • Börja med att slipa golvet med den stora golvslipmaskinen. Instruktioner finns för vilket slippapper du ska använda får du med när du hyr en slipmaskin.
  • De flesta golv ska slipas i träets längdriktning, slipa alltid lite omlott. Om golvet är mönstrat eller ett gammalt furu-/grangolv gäller andra instruktioner, hör efter vad som gäller innan du ska börja slipa.
  • För golvslipmaskinen lugnt framåt när du ska börja slipa samtidigt som du sänker valsen. Slipvalsen får aldrig sänkas ner när maskinen står stilla! Höj slipvalsen precis innan du når fram till väggen. Backa tillbaka i samma spår och sänk valsen försiktigt.
  • Den stora golvslipmaskinen når inte ända in till väggen utan där används istället kantslipmaskinen.
  • För att komma åt i hörn eller på andra svåråtkomliga ställen används parkettsickel och handslipning.
  • Dammsug golvet efter varje slipning.

När du är nöjd med resultatet av slipningen är det dags att behandla golvet.

Lack

Golvlack skapar en slitstark yta på trägolvet genom att lägga sig som ett skikt ovanpå detta. En ytterligare fördel med ett lackat golv är att det är lättstädat och kräver minimalt underhåll. De flesta lacker idag går att få med olika blankhet/matthet och avger inga farliga ämnen varken under eller efter lackning. Golvlacken är fukttålig och är lämplig för golv i exempelvis sovrum, vardagsrum, hall och kök (I en hall kan golvet behöva skyddas av en matta innanför dörren.)

Vill du pigmentera ditt golv innan du lackar det så görs det med bets, läs mer om detta nedan.

Bonas hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga när du lackar ett golv samt se en instruktionsvideo.

Olja

Golvolja bildar inget skikt ovanpå trägolvet som lack gör utan tränger istället ner i träet och impregnerar det. Golvytan fyller igen träets porer och består av exempelvis linolja och alkydolja för att få en kombination av slitstyrka och vackert utseende. Med golvolja får trägolvet ett djupt och naturligt utseende samt en yta som känns mjuk och behaglig att gå på.

Golvoljor finns pigmenterade för att färga in träet i olika bruna nyanser eller mot vitt, grått eller svart. Furu- och grangolv kan behandlas med lut innan inoljning för att bevara träets ljushet, läs mer om det nedan.

Oljade golv kräver beroende på användning ett visst underhåll och de är även mer fuktkänsliga än lackade trägolv. Mest lämpliga rum att ha oljade golv i är sovrum och vardagsrum men med mer underhåll går det även att ha oljade trägolv i kök och hall. (I hallen är det viktigt att skydda golvet innanför dörren mot med en matta eller liknande.)

Läs mer om hur du oljar ett golv samt se en instruktionsfilm på Bonas hemsida.

Färga ditt slipade trägolv

Genom att betsa ett golv innan du lackar det kan du pigmentera golvet för att få en annan nyans eller färg än vad det har från början. Exempel på tillgängliga nyanser när du betsar golvet är vit, vitgrå, gyllenbrun, mörkbrun och svart. För att få ett bra resultat av betsningen gäller det att golvet är nyslipat och väl dammsuget efter denna. Betsen behöver röras om väl och bäst är att göra ett prov på en liten del av golvet för att se så att resultatet blir det önskade. Önskas en starkare pigmentering kan betsningen upprepas. Mer information om hur du går tillväga när du betsar golvet finns i butiken.

Ett traditionellt sätt att behandla furu- och grangolv är att luta dem. Genom att luta golven så fördröjer man den processen i träfribrerna som gör att dessa golv gulnar vilket bevarar trägolvet ljus längre. Ett lutat golv måste behandlas med olja eller såpa. Läs mer om ett oljat golv ovan. Att såpbehandla ett trägolv gör att det rengörs och att porerna i träet fylls igen. Genom upprepade behandlingar med såpa får man med tiden en yta som är slitstark och hård. Ett såpat golv kräver även det mer underhåll än ett lackat golv.

Vill du ha ett starkt pigmenterat trägolv så kan du behandla ditt slipade golv med trägolvsfärg från Bona. Denna trägolvsfärg är en slitstarkt polyuretanfärg som flyter ut väl vid behandlingen och ger ett jämnt, täckande och vackert resultat. Trägolvsfärgen finns i dagsläget i färgerna vit, grå och svart. Trägolvsfägen har god motståndskraft mot både slitage och hushållskemikalier men om du efter målningen av golvet önskar att ge det ett ökat skydd eller en mattare yta kan trägolvet lackas. På Bonas hemsida kan du se en instruktionsfilm om hur du färgar ditt trägolv samt läsa mer om produkten.